Ing.Lubomír Granec

Vedúci servisu

+421 905 667 662


Peter Fajta

Náhradné diely a doplnky

+421 905 682 281


Andrea Kočiová

Predajca oblečenia

+421 905 667 661


Mgr. Michaela Lišková

Office Manager

+421 917 242 555


aktuálne info

Náš tím

Ak máte otázku, ktorá potrebuje rýchlu reakciu nášho tímu môžete zavolať priamo.

Ing.Lubomír Granec

Vedúci servisu

+421 905 667 662


Peter Fajta

Náhradné diely a doplnky

+421 905 682 281


Andrea Kočiová

Predajca oblečenia

+421 905 667 661


Mgr. Michaela Lišková

Office Manager

+421 917 242 555


Napíšte správu

Pokiaľ máte otázku nebojte sa opýtať na čokoľvek. Odpovieme obratom !

Nájdete nás na sieťach:

Fakturačné údaje:

PRO HD, spol. s r.o.
Rebarborová 1/A, 821 07 Bratislava

IČO: 36687880
DIČ:2022266081
IČ DPH: SK2022266081

Bankové spojenie: VÚB banka
Číslo účtu: SK 55 0200 0000 0034 1465 4358
SWIFT: SUBASKBX

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri OS BA I, Odd. Sro, vložka č. 42780/B