ŠTANDARDNÁ
ASISTENČNÁ SLUŽBA
ASIST CARD MOTO

Na cestách bezpečne s pocitom, že pomoc príde včas !


 

 

ASA poskytuje komplexné asistenčné služby – pomoc pre všetky druhy motorových vozidiel. Táto asistenčná služba je pripravená špeciálne pre MOTOCYKLE.

ASA - Autoklub Slovakia Assistance, s.r.o., člen FIA (FEDERATION INTERNATIONAL DE L´AUTOMOBILE - Medzinárodná automobilová federácia), je zameraný na poskytovanie služieb motoristom v núdzi. V Slovenskej republike je výhradným zmluvným partnerom najväčšej európskej asistenčnej spoločnosti ARC EUROPE, ktorá v celoeurópskom meradle zabezpečuje služby predovšetkým pre nové predané vozidlá. Dispečing má vybavený progresívnou technológiou, čo zabezpečuje poskytovanie spomínaných služieb na vysokej profesionálnej úrovni.

Štandardná asistenčná služba špeciálne pre motorkárov ASIST CARD MOTO –
možnosť objednať a zaplatiť priamo v našej predajni Harley-Davidson® Bratislava

 •  Cena asistenčnej služby ročne: 28,00 €
 •  Územná platnosť: EURÓPA
 •  Počet zásahov za rok: 1 ZÁSAH ROČNE
 •  Získajte komplexnú pomoc na Slovensku i v zahraničí
 • Vďaka asistenčnej non – stop službe budete na vašich cestách vždy v bezpečí
ADMINISTRATÍVNA ASISTENCIA

 • nepretržitá činnosť call centra 24 h/365 dní
 • prijímanie požiadaviek a organizácia pomoci klientom
 • poskytovanie rád a inštrukcií
 • dopravné a cestovné informácie
 • odovzdanie odkazov blízkym osobám
 • telefonické tlmočenie v prípade potreby, napr. pri styku s miestnymi úradmi, políciou a pod.
 
TECHNICKÁ ASISTENCIA: PORUCHA, HAVÁRIA, SAMOZAVINENIE
Cestná služba:
 • príjazd a odjazd vozidla cestnej služby do 75 km od miesta poruchy/nehody
 • nevyhnutná práca mechanika na ceste(cenu náhradných dielov hradí klient)
 • defekt (cenu náhradných dielov hradí zákazník )
 • zámena paliva (odťah do najbližšieho servisu )
 • nedostatok paliva ( pohonné hmoty hradí zákazník)
Odťahová služba:
 • odťah - naloženie, prevoz a zloženie nepojazdného motocykla do najbližšieho servisu, max. 50 km
Náhradné vozidlo:
 • zapožičanie náhradného vozidla na 2 dni (max. 30 €/deň)
Uloženie vozidla:
 • v prípade, keď nebude možné odovzdať nepojazdný motocykel do servisu (porucha sa napr. vyskytne v mimopracovnej dobe), ASA zabezpečí uloženie motocykla na bezpečnom mieste a to až do doby ďalšej akcie (oprava, odtiahnutie a pod.), najdlhšie však na 5 dni
Zľavový program :
 • 10% zľavu na zapožičanie náhradného vozidla priamo z Autoklubu Slovakia Assistance (max. 2 dni)
 • „Show your card“ (www.arceurope.com)
Podrobné informácie o programe „SHOW YOUR CARD” a možnosti registrácie v Autoklube Slovakia Assistance vám poskytnú operátori na telefónnom čísle 18 112 Pomoc a asistencia pre posádku:
 • zabezpečenie ubytovania s raňajkami max. na 2 noci aj pre spolujazdca (nie stopár alebo osoba prepravovaná za úplatu) do výšky max. 80 € s DPH.
Finančná hotovosť pre prípad núdze:
 • v prípade odcudzenia, nutnej úhrady v servise, potreby zloženia kaucie na polícii a pod. v zahraničí, kedy situácia neumožňuje pokračovanie v ceste, asistenčná služba zabezpečí doručenie hotovosti, ktoré je podmienené zložením zálohy zo strany zástupcu klienta vo výške 100% + náklady na doručenie priamo v Autoklube Slovakia Assistance s.r.o., Bosákova 3, 851 04 Bratislava.
 • krytie v rámci poskytovaných asistenčných služieb pre prípad poruchy a havárie.

POSTUP PRI KONTAKTOVANÍ ASISTENČNEJ CENTRÁLY – kliknite TU

Pre viac informácii a možnosť zaplatenia asistenčnej služby pre motocykle navštívte našu predajňu Harley-Davidson Bratislava.

 

ŠTANDARDNÁ
ASISTENČNÁ SLUŽBA
ASIST CARD MOTO

Na cestách bezpečne s pocitom, že pomoc príde včas !

ASA poskytuje komplexné asistenčné služby – pomoc pre všetky druhy motorových vozidiel. Táto asistenčná služba je pripravená špeciálne pre MOTOCYKLE.

ASA - Autoklub Slovakia Assistance, s.r.o., člen FIA (FEDERATION INTERNATIONAL DE L´AUTOMOBILE - Medzinárodná automobilová federácia), je zameraný na poskytovanie služieb motoristom v núdzi. V Slovenskej republike je výhradným zmluvným partnerom najväčšej európskej asistenčnej spoločnosti ARC EUROPE, ktorá v celoeurópskom meradle zabezpečuje služby predovšetkým pre nové predané vozidlá. Dispečing má vybavený progresívnou technológiou, čo zabezpečuje poskytovanie spomínaných služieb na vysokej profesionálnej úrovni.

Štandardná asistenčná služba špeciálne pre motorkárov ASIST CARD MOTO –
možnosť objednať a zaplatiť priamo v našej predajni Harley-Davidson® Bratislava

 •  Cena asistenčnej služby ročne: 28,00 €
 •  Územná platnosť: EURÓPA
 •  Počet zásahov za rok: 1 ZÁSAH ROČNE
 •  Získajte komplexnú pomoc na Slovensku i v zahraničí
 • Vďaka asistenčnej non – stop službe budete na vašich cestách vždy v bezpečí
ADMINISTRATÍVNA ASISTENCIA

 • nepretržitá činnosť call centra 24 h/365 dní
 • prijímanie požiadaviek a organizácia pomoci klientom
 • poskytovanie rád a inštrukcií
 • dopravné a cestovné informácie
 • odovzdanie odkazov blízkym osobám
 • telefonické tlmočenie v prípade potreby, napr. pri styku s miestnymi úradmi, políciou a pod.
 
TECHNICKÁ ASISTENCIA: PORUCHA, HAVÁRIA, SAMOZAVINENIE
Cestná služba:
 • príjazd a odjazd vozidla cestnej služby do 75 km od miesta poruchy/nehody
 • nevyhnutná práca mechanika na ceste(cenu náhradných dielov hradí klient)
 • defekt (cenu náhradných dielov hradí zákazník )
 • zámena paliva (odťah do najbližšieho servisu )
 • nedostatok paliva ( pohonné hmoty hradí zákazník)
Odťahová služba:
 • odťah - naloženie, prevoz a zloženie nepojazdného motocykla do najbližšieho servisu, max. 50 km
Náhradné vozidlo:
 • zapožičanie náhradného vozidla na 2 dni (max. 30 €/deň)
Uloženie vozidla:
 • v prípade, keď nebude možné odovzdať nepojazdný motocykel do servisu (porucha sa napr. vyskytne v mimopracovnej dobe), ASA zabezpečí uloženie motocykla na bezpečnom mieste a to až do doby ďalšej akcie (oprava, odtiahnutie a pod.), najdlhšie však na 5 dni
Zľavový program :
 • 10% zľavu na zapožičanie náhradného vozidla priamo z Autoklubu Slovakia Assistance (max. 2 dni)
 • „Show your card“ (www.arceurope.com)
Podrobné informácie o programe „SHOW YOUR CARD” a možnosti registrácie v Autoklube Slovakia Assistance vám poskytnú operátori na telefónnom čísle 18 112 Pomoc a asistencia pre posádku:
 • zabezpečenie ubytovania s raňajkami max. na 2 noci aj pre spolujazdca (nie stopár alebo osoba prepravovaná za úplatu) do výšky max. 80 € s DPH.
Finančná hotovosť pre prípad núdze:
 • v prípade odcudzenia, nutnej úhrady v servise, potreby zloženia kaucie na polícii a pod. v zahraničí, kedy situácia neumožňuje pokračovanie v ceste, asistenčná služba zabezpečí doručenie hotovosti, ktoré je podmienené zložením zálohy zo strany zástupcu klienta vo výške 100% + náklady na doručenie priamo v Autoklube Slovakia Assistance s.r.o., Bosákova 3, 851 04 Bratislava.
 • krytie v rámci poskytovaných asistenčných služieb pre prípad poruchy a havárie.

POSTUP PRI KONTAKTOVANÍ ASISTENČNEJ CENTRÁLY – kliknite TU

Pre viac informácii a možnosť zaplatenia asistenčnej služby pre motocykle navštívte našu predajňu Harley-Davidson Bratislava.