ASISTENČNÁ SLUŽBA
S GPS LOKALIZÁCIOU
MOTO ASIST

Automaticky vyhodnotí nebezpečnú udalosť a zabezpečí potrebnú pomoc


 

 

MOTO ASIST JE JEDINEČNÝ SYSTÉM ZAHŔŇAJÚCI GPS LOKALIZÁCIU, ZABEZPEČENIE, TELEMATICKÉ A ASISTENČNÉ SLUŽBY PRE MOTOCYKLISTOV POD NEUSTÁLYM DOHĽADOM PCO - NEPRETRŽITÁ SLUŽBA DISPEČINGU.

MOTO ASIST prináša nový online lokalizačný a zabezpečovací systém pre motocykle, ktorý v rámci celej EÚ dokáže automaticky vyhodnotiť nebezpečnú udalosť. Následne pracovníci nonstop dispečingu ASA okamžite kontaktujú užívateľa a v prípade potreby bezodkladne vyšlú pomoc na presne lokalizované miesto. Systém aktívne chráni vaše zdravie a majetok. Je určený pre: motocykle, cestné skútre, motorové štvorkolky a trojkolky.

Asistenčnú službu s GPS lokalizáciou MOTO ASIST je možné objednať a zaplatiť priamo v našej predajni Harley-Davidson® Bratislava.
Zakúpením systému MOTO ASIST získate:

 •  GPS/GPRS lokalizačné vodotesné zariadenie*
 •  aktívnu SIM kartu s predplateným dátovým paušálom na 12 mesiacov
 •  balík asistenčných služieb ASA s počtom zásahov za rok BEZ OBMEDZENIA. Platnosť EURÓPA
 •  Odbornú montáž lokalizačného zariadenia
TECHNICKÁ ASISTENCIA

 • Technická pomoc na ceste
 • Odťah
 • Poskytnutie náhradného vozidla
 • Úschova vozidla
 • Poskytnutie náhradného ubytovania
 
ADMINISTRATÍVNA ASISTENCIA
 • Prijímanie požiadaviek a organizácia pomoci klientom
 • Poskytovanie pokynov a inštrukcií
 • Dopravné a cestovné informácie
 • Odovzdanie odkazov blízkym osobám
 • Telefonické tlmočenie v prípade potreby, napr. pri styku s mestskými úradmi, políciou a pod.
ROZSAH PREDPLATENÝCH ASISTENČNÝCH SLUŽIEB NA PRÍPAD SLOVENSKO
 • CESTNÁ SLUŽBA (MAX. 42 €)
 • ODŤAH (MAX. 50 €)
 • NÁHRADNÉ VOZIDLO (MAX. 35 €/DEŇ)
 • ÚSCHOVA VOZIDLA (MAX. 3 DNI/PRÍPAD)
 • NÁHRADNÉ UBYTOVANIE (MAX. 35 €/1 NOC)
ROZSAH PREDPLATENÝCH ASISTENČNÝCH SLUŽIEB EURÓPA
 • TECHNICKÁ POMOC NA CESTE
 • ODŤAH DO VZDIALENOSTI 30 KM OD MIESTA NALOŽENIA
 • NÁHRADNÉ VOZIDLO NA 24 HODÍN (MAX. 60 €/DEŇ)
 • ÚSCHOVA VOZIDLA (MAX. 40 €/PRÍPAD)
 • POSKYTNUTIE UBYTOVANIA NA JEDNU NOC (MAX. 50 €/NOC)

Navštívte našu predajňu Harley-Davidson Bratislava a dohodnite si asistenčnú službu s GPS lokalizáciou aj s montážou lokalizačného vodotesného zariadenia.

 

ASISTENČNÁ SLUŽBA
S GPS LOKALIZÁCIOU
MOTO ASIST

Automaticky vyhodnotí nebezpečnú udalosť a zabezpečí potrebnú pomoc

MOTO ASIST JE JEDINEČNÝ SYSTÉM ZAHŔŇAJÚCI GPS LOKALIZÁCIU, ZABEZPEČENIE, TELEMATICKÉ A ASISTENČNÉ SLUŽBY PRE MOTOCYKLISTOV POD NEUSTÁLYM DOHĽADOM PCO - NEPRETRŽITÁ SLUŽBA DISPEČINGU.

MOTO ASIST prináša nový online lokalizačný a zabezpečovací systém pre motocykle, ktorý v rámci celej EÚ dokáže automaticky vyhodnotiť nebezpečnú udalosť. Následne pracovníci nonstop dispečingu ASA okamžite kontaktujú užívateľa a v prípade potreby bezodkladne vyšlú pomoc na presne lokalizované miesto. Systém aktívne chráni vaše zdravie a majetok. Je určený pre: motocykle, cestné skútre, motorové štvorkolky a trojkolky.

Asistenčnú službu s GPS lokalizáciou MOTO ASIST je možné objednať a zaplatiť priamo v našej predajni Harley-Davidson® Bratislava.
Zakúpením systému MOTO ASIST získate:

 • GPS/GPRS lokalizačné vodotesné zariadenie*
 • aktívnu SIM kartu s predplateným dátovým paušálom na 12 mesiacov
 • balík asistenčných služieb ASA s počtom zásahov za rok BEZ OBMEDZENIA. Platnosť EURÓPA
 • Odbornú montáž lokalizačného zariadenia
TECHNICKÁ ASISTENCIA

 • Technická pomoc na ceste
 • Odťah
 • Poskytnutie náhradného vozidla
 • Úschova vozidla
 • Poskytnutie náhradného ubytovania
ADMINISTRATÍVNA ASISTENCIA
 • Prijímanie požiadaviek a organizácia pomoci klientom
 • Poskytovanie pokynov a inštrukcií
 • Dopravné a cestovné informácie
 • Odovzdanie odkazov blízkym osobám
 • Telefonické tlmočenie v prípade potreby, napr. pri styku s mestskými úradmi, políciou a pod.
ROZSAH PREDPLATENÝCH ASISTENČNÝCH SLUŽIEB NA PRÍPAD SLOVENSKO
 • CESTNÁ SLUŽBA (MAX. 42 €)
 • ODŤAH (MAX. 50 €)
 • NÁHRADNÉ VOZIDLO (MAX. 35 €/DEŇ)
 • ÚSCHOVA VOZIDLA (MAX. 3 DNI/PRÍPAD)
 • NÁHRADNÉ UBYTOVANIE (MAX. 35 €/1 NOC)
ROZSAH PREDPLATENÝCH ASISTENČNÝCH SLUŽIEB EURÓPA
 • TECHNICKÁ POMOC NA CESTE
 • ODŤAH DO VZDIALENOSTI 30 KM OD MIESTA NALOŽENIA
 • NÁHRADNÉ VOZIDLO NA 24 HODÍN (MAX. 60 €/DEŇ)
 • ÚSCHOVA VOZIDLA (MAX. 40 €/PRÍPAD)
 • POSKYTNUTIE UBYTOVANIA NA JEDNU NOC (MAX. 50 €/NOC)

Navštívte našu predajňu Harley-Davidson Bratislava a dohodnite si asistenčnú službu s GPS lokalizáciou aj s montážou lokalizačného vodotesného zariadenia.