HAVARIJNÉ POISTENIE
MOTOCYKLOV
HARLEY-DAVIDSON®

Len 2,99% z cenníkovej ceny motocykla


 

 

Havarijné poistenie Uniqa pre motocykle Harley-Davidson.
Havarijné poistenie je spoľahlivá ochrana aby ste si svoju cestu užili v pohode a v prípade nečakaných nákladov nezostali bezradní.

Havarijné poistenie od UNIQA špeciálne pre motocykle HARLEY-DAVIDSON® –
možnosť objednať a zaplatiť priamo v našej predajni Harley-Davidson® Bratislava

 • Sadzba poistného je : 2,99% z cenníkovej ceny motocykla
 • Spoluúčasť je v období : od 1.4. do 30.9. 10% minimálne 330€
 • Spoluúčasť je v období : od 1.10. do 31.3. 20% minimálne 1000€
 • Územná platnosť: EURÓPA
 • V cene poistného je základná asistenčná služba: UNIQA Assistance
 • Možnosť platenia poistného je ročne, polročne, štvrťročne, bez navýšenia
ROZSAH POISTENIA
 • Havária vozidla,
 • Zrážka alebo stret vozidla zo zverou
 • Poškodenie alebo zničenie vozidla pri jeho parkovaní
 • Poškodenie káblov, hadíc, obkladov alebo izolačných materiálov na vozidle spôsobených ohryzením alebo prehryznutím hlodavcami
 • (poškodenie alebo zničenie zasklenia vozidla)
 • Vandalizmus
 • Živelná udalosť (požiar, výbuch, záplava, povodeň, krupobitie úder blesku, zosuv pôdy alebo snehu, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, víchrica- pohyb vetra rýchlosťou 75 km/h a viac, zemetrasenie – dosahujúce aspoň 5. Stupeň MCS)
 • Krádež
 • Lúpež v zmysle trestného zákona, v dôsledku ktorých dôjde ku vzniku škody na predmete poistenia
DOPLNKOVÉ POISTENIA
 • Batožina- poistná suma 500€. Ročná platba 24€
 • Rozšírená asistencia UNIQA Assistance. Ročná platba 12€
 • pre prípad smrti v dôsledku havárie- poistná suma: 5 000-50 000€/osoba – ročná platba: 5-50€/ osoba.
 • trvalých následkov po havárii- poistná suma: 5 000-50 000€/osoba – ročná platba: 5-50€/ osoba.
 • Možnosť dopoistenia zvláštnej výbavy : 7% z cenníkovej ceny dielov. Spoluúčasť 165€

Poistník, poistený, oprávnený vodič alebo oprávnený užívateľ motocykla je povinný okamžite po vzniku poistnej udalosti, za ktorú bude požadovať od poistiteľa poistné plnenie oznámiť túto telefonicky asistenčnej službe UNIQA Assistance. V prípade porušenia tejto povinnosti je poistiteľ oprávnený nárok na poistné plnenie odmietnuť.

Kontak na UNIQA Assistance v prípade nehody: ( +421 2 ) 582 52 188

Sprostredkovateľ havarijného poistenia pre motocykle Harley-Davidson:

Igor Devát

Telefón: +421 905 667 660

 

 

HAVARIJNÉ POISTENIE
MOTOCYKLOV
HARLEY-DAVIDSON®

Len 2,99% z cenníkovej ceny motocykla

Havarijné poistenie Uniqa pre motocykle Harley-Davidson.
Havarijné poistenie je spoľahlivá ochrana aby ste si svoju cestu užili v pohode a v prípade nečakaných nákladov nezostali bezradní.

Havarijné poistenie od UNIQA špeciálne pre motocykle HARLEY-DAVIDSON® –
možnosť objednať a zaplatiť priamo v našej predajni Harley-Davidson® Bratislava

 • Sadzba poistného je : 2,99% z cenníkovej ceny motocykla
 • Spoluúčasť je v období : od 1.4. do 30.9. 10% minimálne 330€
 • Spoluúčasť je v období : od 1.10. do 31.3. 20% minimálne 1000€
 • Územná platnosť: EURÓPA
 • V cene poistného je základná asistenčná služba: UNIQA Assistance
 • Možnosť platenia poistného je ročne, polročne, štvrťročne, bez navýšenia
ROZSAH POISTENIA
 • Havária vozidla,
 • Zrážka alebo stret vozidla zo zverou
 • Poškodenie alebo zničenie vozidla pri jeho parkovaní
 • Poškodenie káblov, hadíc, obkladov alebo izolačných materiálov na vozidle spôsobených ohryzením alebo prehryznutím hlodavcami
 • (poškodenie alebo zničenie zasklenia vozidla)
 • Vandalizmus
 • Živelná udalosť (požiar, výbuch, záplava, povodeň, krupobitie úder blesku, zosuv pôdy alebo snehu, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, víchrica- pohyb vetra rýchlosťou 75 km/h a viac, zemetrasenie – dosahujúce aspoň 5. Stupeň MCS)
 • Krádež
 • Lúpež v zmysle trestného zákona, v dôsledku ktorých dôjde ku vzniku škody na predmete poistenia
DOPLNKOVÉ POISTENIA
 • Batožina- poistná suma 500€. Ročná platba 24€
 • Rozšírená asistencia UNIQA Assistance. Ročná platba 12€
 • pre prípad smrti v dôsledku havárie- poistná suma: 5 000-50 000€/osoba – ročná platba: 5-50€/ osoba.
 • trvalých následkov po havárii- poistná suma: 5 000-50 000€/osoba – ročná platba: 5-50€/ osoba.
 • Možnosť dopoistenia zvláštnej výbavy : 7% z cenníkovej ceny dielov. Spoluúčasť 165€

Poistník, poistený, oprávnený vodič alebo oprávnený užívateľ motocykla je povinný okamžite po vzniku poistnej udalosti, za ktorú bude požadovať od poistiteľa poistné plnenie oznámiť túto telefonicky asistenčnej službe UNIQA Assistance. V prípade porušenia tejto povinnosti je poistiteľ oprávnený nárok na poistné plnenie odmietnuť.

Kontak na UNIQA Assistance v prípade nehody: ( +421 2 ) 582 52 188

Sprostredkovateľ havarijného poistenia pre motocykle Harley-Davidson:

Igor Devát

Telefón: +421 905 667 660